Hur ska vi spara el?

elektriker nacka

Den som följer med i nyhetsflödet vet att vi står inför en tuff vinter (säger förståsigpåare) gällande energi och höjda priser på el. Det är kriget i Ukraina som ställer till det. I resten av Europa är man van att använda naturgasen för sin uppvärmning. De flesta städer runt om i världen är vana användare av gas för sin uppvärmning. På många håll använder man gasolkaminer som värmer bostäderna, detta för att de platser som inte ligger i Norden, och länder på samma breddgrader som våra skandinaviska länder, inte har samma behov av inomhusvärme. Av den anledningen har bostäderna generellt sett sämre isolering och sämre uppvärmning i husen.

Vana använda el för uppvärmning

Här i Norden använder vi fjärrvärme, oljekamin med vattenburen värme till de olika rummens element, luftvärmepump men den största andelen hus har värme med elanvändning. Det är mest hus på landet som har vedkaminer. Dessutom säger forskarna att det även bildas koldioxid vid användning av ved. Så all energi som inte kommer från vattenkraft, vindkraft eller solenergi är energi som framställs på dåligt sätt och som skadar vår miljö. Därför ser vi en storskalig omställning till miljövänlig energi, så kallas grön energi.
Och vi försöker ju komma ifrån oljeberoende fordon, så därför ser vi en ökad bilpark som går på el, vilket i sin tur ökar behovet av el. På samma sätt ser vi en omställning till elmopeder och elcyklar, samtidigt som vi använder el till mobiler, datorer, lampor och belysning samt hushållsbehovet av el för uppvärmning av vatten, till hushållsapparater och TV-apparater.

Hur ska vi spara el bäst?

Så hur ska vi börja spara el när behov av just el är som störst? Här gäller det att vi börjar tänka på hur vi använder elen. Nya vitvaror är tillverkade för att spara på både el och vatten (diskmaskiner och tvättmaskiner). Så har man bara möjligheten så är ett byte till nya vitvaror bland det bästa sättet att spara el. En annan sak som ligger på mikronivå är att inte använda mer belysning än vad vi måste. Byta till LED lampor är en annan sådan bra sak. Inte använda bastu, inte bada i badkar, utan istället duscha så snabbt det bara går. Inte använda ugnen eller stryka kläder. När det kommer till elanvändning på makronivå blir det svårare för enskilda att påverka. Det är oftast beslut som fattas av politiker i staten, kommunerna och landstinget (eller regionerna). Det som enskilda kan göra är att försöka påverka politikerna som fattar beslut att använda sig enbart av grön el för alla gemensamma samhällsfunktioner.

Hur ska vi spara el?
Rulla till toppen