Oops! Hittade inga rabatter

Inget tillgängligt i nuläget.

www.bonprix.se

Bonprix hör till de 10 största postorderfirmorna i Europa och är mycket framgångsrikt med ökad närvaro utomlands. Katalog, internet och filialförsäljning utgör basen i deras Multichannel-koncept.
Bonprix är ett dotterbolag i Otto-gruppen och har positionerat sig inom segmentet “Mode för hela familjen till förmånliga priser”.
Med sitt Multichannel-koncept inspirerar bonprix marknaden för framtiden.

Även bonprix:s företagsmotto är utmärkande. Öppna dörrar, transparens samt korta kommunikations och beslutsvägar leder till hög effektivitet, men också till ett okomplicerat och berikande teamarbete. Hos bonprix är det människan som räknas, inte titel eller hierarkier; bonprix lägger istället vikt vid kompetens, argument och det den enskilda människan bidrar med. Den förtroendefulla kontakten mellan medarbetare, leverantörer och kunder präglas av aktning och respekt. Företagsmottot är en del av hemligheten bakom framgången och ger mycket positiva resultat vid medarbetarundersökningar.

Bonprix hör till Otto-gruppen som är det största postorderföretaget i världen.

Bonprix rabattkod för bättre priser på mode och möbler